01 02 03 04 05 06

застраховки гражданска отговорност НОВО! Zastra.bg ™ е онлайн услуга на „Ариста брокери” ООД, професионален застрахователен брокер лицензиран от Комисията за Финансов Надзор с Удостоверение № 203-ЗБ/08.01.2010 г. за регистрация по чл.160, ал.1 от Кодекса за Застраховането. Заповядайте да си направите онлайн застраховка "Гражданска Отговорност".
ЗАЩО Zastra.bg™ Чрез нас получавате оптимално съотношение цена : качество на застраховката и цялостното обслужване. Спестяваме ви време и усилия и ви даваме актуална и обективна информация, за да изберете най-доброто. Използваме всяка възможност, за да получим от застрахователите най-добрата за вас цена. Ние държим на коректността и доверието на клиентите ни и ви осигуряваме цялата информация за да направите просветен и убеден избор. Сравненията са ясни и изчерпателни, цените ни са актуални до минутата. Работим с всички български застрахователи, както и с компании от други страни на Европейския съюз, познаваме отлично застрахователния пазар и прилагаме опита и експертизата си за да постигнем най-добрите цени и условия за нашите клиенти, http://www.aristabrokers.eu/

ПОКРИТИ ОБЕКТИ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО

               Защита на движимо/ недвижимо имущество на физически или юридически лица - собственици, ползватели, наематели:

                 Недвижимо имущество

  Жилищни сгради, вили, бунгала

Офиси, търговски, производствени и други бизнес обекти

                 Движимо имущество

  Домашно имущество - обзавеждане, битова електроника, електроуреди

  Машини и съоръжения

  Офис оборудване

  Стопански инвентар

  Стоки, складови наличности

                  Специално имущество

  Съоръжения, трайно прикрепени към сгради

  Огради, гаражи и допълнителни постройки

  Сателитни антени, слънчеви колектори

  Благородни метали – злато, сребро, платина

  Произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия

SEO by smuggler@abv.bg(онлайн застраховки гражданска отговорност)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .